O nas

Association Culturelle Polonaise w Luksemburgu asbl. im. Mikolaja Reja

L’Association Culturelle Polonaise w Luksemburgu zostało założone w 1997 roku przez grupę zaprzyjaźnionych, mieszkających w Luksemburgu Polaków, pragnących zająć się organizacją wydarzeń kulturalnych oraz promowaniem kultury polskiej w Wielkim Księstwie i Wielkim Regionie.

Stowarzyszenie, o celu niezarobkowym, kierowane jest przez komitet administracyjny wybierany na okres dwóch lat przez członków stowarzyszenia.
Walne zebranie odbywa się raz w roku, pod koniec marca.

Od momentu powstania stowarzyszenie organizuje liczne wydarzenia kulturalne: spektakle teatralne, koncerty, wystawy, spotkania z osobistościami środowiska artystycznego, literackiego, naukowego i uniwersyteckiego.

Organizowane w Luksemburgu obchody narodowego świeta polskiego 3 Maja oraz «Kolędy» w styczniu, stały się już tradycją dla tutejszej polskiej wspólnoty.

Wsród wydarzeń zorganizowanych w poprzednich latach wymienić należy: wizytę w Musée d’Orsay w Paryżu - z okazji wystawy malarza Jacka Malczewskiego, a także wizytę w Brukseli - z okazji wydarzenia kulturalnego «Europalia».

Association Culturelle Polonaise gościło takich artystów jak: Leszek Długosz, Anna Szczepkowska, Jan Pietrzak, a także znanych poetów: Adama Zagajewskiego i Julię Hartwig. Organizowane są również wystawy i koncerty w celu promowania artystów polskich mieszkających w Luksemburgu.

Wieczory literackie są okazją do regularnych spotkań i dzielenia wrażeń po lekturze z przyjaciółmi. Od 14 tu lat w ramach Festiwalu Migracyjnego prowadzimy Salon Polskiej Ksiazki. Jest to rowniez okazja do zapraszania polskich pisarzy.

Celem Association Culturelle Polonaise w Luksemburgu im. Mikolaja Reja jest udział w rozwoju działalności kulturalnej pomiędzy Wielkim Księstwem Luksemburga, Wielkim Regionem i nie tylko Polską, ale całą Polonią.

Komitet administracyjny >>