Spotkanie Literackie

Wieczór dyskusyjny nt. książki „Antropologia władzy” Jadwigi Staniszkis