Spotkanie literackie

Spotkanie literackie, Bettemburg. Dyskusja nt. książki “Tak jest dobrze” Szczepana Twardocha