Spotkanie literackie

Spotkanie literackie, Luksemburg – CLAE. Dyskusja nt. książki “Idiota”, oraz twόrczości Fiodora Dostojewskiego.