Spotkanie literackie

Spotkanie literackie - Bridel. Dyskusja nt. twόrczości Michaiła Bułhakowa