Nouvelle traduction : 26-27 listopada - Kirchberg-Luxemburg

Bazar International – współudział w zorganizowaniu polskiego stoiska. Pieniądze zarobione na bazarze przekazane zostaly jak zwykle na cele charytatywne. Wśród beneficjentów byli także z Polski: Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach i Wspólnota dominikańska w Sanoku (każdy otrzymał po 3.250 euros).