Nouvelle traduction : 12 listopad 2013- Film "No ordinary Countess"

o życiu Krystyny Skarbek - agentki brytyjskiego wywiadu w obecności autorki filmu, pani Mieczysławy Wazacz,

Informacja