Spotkanie literackie - Luksemburg

Spotkanie literackie nt. powieści A.Roy „Bóg rzeczy małych”