30 kwietnia - Cercle Munster, Luksemburg

Wieczór Polski z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Koncert muzyki polskiej w wykonaniu Beaty Szałwińskiej (fortepian) i Alicji Węgorzewskiej (śpiew).