Wieczor Literacki

Stanisław Ignacy Witkiewicz – „Pożegnanie jesieni”. Informacja