Wieczór Literacki - Andrzej Franaszek

Dyskusja nt. książki " Miłosz. Biografia "