24 lutego - Luksemburg

Spotkanie literackie nt. książki W.Kuczoka „Gnój”.