22 styczni - „Cyber café” w Luksemburgu

Wieczór kolęd, przy akompaniamencie Jana i Zosi Branickich (gitara i skrzypce).