21 kwietnia - Luksemburg

Wieczór literacki poświęcony książce J.Pilcha „Pod mocnym aniołem”.