Wieczór Literacki

Spotkanie Literacki, Luksemburg - Clae Dyskusja nt. książki, ”Dublinczycy” James’ a Joyce’ a.