2 i 3 czerwca - Centre Convict

Dwa wykłady ks. A.Bonieckiego, redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, dla słuchaczy luksemburskich (o patriotyźmie) i dla Polaków (o sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce po śmierci Jana Pawła II).