17-19 marca - Luksemburg-Kirchberg

Polskie stoisko na szóstym “Salonie Książki”, w ramach festiwalu organizowanego przez CLAE “Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté”.