16 kwietnia - siedziba CLAE

Walne zgromadzenie Towarzystwa.