Wieczór Literacki

Wieczόr Literacki "Głόd" Knuta Hamsuna.