Wydarzenia

Programme 2006

22 Styczeń >> 22 styczni - „Cyber café” w Luksemburgu
Wieczór kolęd, przy akompaniamencie Jana i Zosi Branickich (gitara i skrzypce).

16 Luty >> 16 lutego - Luksemburg
Spotkanie literackie nt. książki A.Libery „Madame”.

17 Marzec >> 17-19 marca - Luksemburg-Kirchberg
Polskie stoisko na szóstym “Salonie Książki”, w ramach festiwalu organizowanego przez CLAE “Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté”.

05 Kwiecień >> „Poszukiwania”. Luksemburg
Spotkanie autorskie z P.Ambasador B.Labudą, wokół książki pt. „Poszukiwania”.

22 Kwiecień >> Siedziba CLAE
Walne zebranie Towarzystwa.

03 Maj >> Cercle Munster
Uroczysty wieczór polski z okazji Święta Narodowego. Koncert muzyki F Chopina w wykonaniu młodego pianisty N.Wojciechowskiego z Poznania

08 Czerwiec >> Spotkanie literackie - Luksemburg
Spotkanie literackie nt. powieści A.Roy „Bóg rzeczy małych”

28 Czerwiec >> Teatr - „Art café” w Luksemburgu
Spektakl teatralny „Małe zbrodnie małżeńskie” w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego z Wrocławia: Grażyny Krukówny i Jerzego Schejbala.