Wydarzenia

Programme 2005

15 Styczeń >> 15 stycznia - siedziba CLAE
Wieczór kolęd, przy akompaniamencie K.Prajera (pianino) i B.Juniewicz (skrzypce).

24 Luty >> 24 lutego - Luksemburg
Spotkanie literackie nt. książki W.Kuczoka „Gnój”.

04 Marzec >> 4-6 marca - Luksemburg-Kirchberg
Piąty “Salon Książki”, w ramach festiwalu organizowanego przez CLAE “Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté”. Sprzedaż książek polskich, oraz tłumaczeń literatury polskiej na j.francuski i niemiecki.

16 Marzec >> 16 kwietnia - siedziba CLAE
Walne zgromadzenie Towarzystwa.

21 Kwiecień >> 21 kwietnia - Luksemburg
Wieczór literacki poświęcony książce J.Pilcha „Pod mocnym aniołem”.

30 Kwiecień >> 30 kwietnia - Cercle Munster, Luksemburg
Wieczór Polski z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Koncert muzyki polskiej w wykonaniu Beaty Szałwińskiej (fortepian) i Alicji Węgorzewskiej (śpiew).

02 Czerwiec >> 2 i 3 czerwca - Centre Convict
Dwa wykłady ks. A.Bonieckiego, redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, dla słuchaczy luksemburskich (o patriotyźmie) i dla Polaków (o sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce po śmierci Jana Pawła II).

13 Wrzesień >> 13 października - Luksemburg
13 października - Luksemburg Wieczór literacki poświęcony naszemu patronowi Mikołajowi Rejowi (doprawdy barwna renesansowa postać!)

19 Listopad >> 19 listopada - „Art Café” w Luksemburgu
19 listopada - „Art Café” w Luksemburgu Wieczór poezji Jana Pawła II („Myśląc Ojczyzna...” i „Stanisław”) w wykonaniu Anny Nehrebeckiej.

26 Listopad >> Nouvelle traduction : 26-27 listopada - Kirchberg-Luxemburg
Bazar International – współudział w zorganizowaniu polskiego stoiska. Pieniądze zarobione na bazarze przekazane zostaly jak zwykle na cele charytatywne. Wśród beneficjentów byli także z Polski: Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach i Wspólnota dominikańska w Sanoku (każdy otrzymał po 3.250 euros).

27 novembre >> 26-27 listopada - Kirchberg-Luxemburg
26-27 listopada - Kirchberg-Luxemburg Bazar International – współudział w zorganizowaniu polskiego stoiska. Pieniądze zarobione na bazarze przekazane zostaly jak zwykle na cele charytatywne. Wśród beneficjentów byli także z Polski : Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach i Wspólnota dominikańska w Sanoku (każdy otrzymał po 3.250 euros).

14 Grudzień >> 14 grudnia - Luksemburg
Spotkanie literackie nt. książki A.Stasiuka „Jadąc do Babadag".